hero image

Transferim parash me dërgim në dyqan për kthimin në shkollë

Përgatiti të dashurit e tu për një vit të jashtëzakonshëm shkollor, duke dërguar para në shtëpi.

Bëhu pjesë e të ardhmes së shkëlqyer të të dashurve të tu, duke u dërguar para për vitin shkollor.

Qoftë për tarifat ose mjetet shkollore, apo për gjithçka tjetër që u duhet këtë sezon, mund t'u dërgosh para të dashurve të ty për t'i tërhequr paratë në dorë në çdo pikë të MoneyGram.

Gjej një vendndodhje në (Grieqa dhe Italia) për dërguar para dhe gjej një vendndodhje në (Shqipëria dhe Kosova) për të marrë para për shpenzimet dhe materialet shkollore.

*MoneyGram International SRL është një Institucion Pagesash i licencuar për Zonën Europiane Ekonomike, i rregulluar në Belgjikë nga Banka Kombëtare e Belgjikës. MoneyGram dhe Globe janë marka të MoneyGram. Të gjitha markat e tjera janë në zotërim të pronarëve të tyre respektivë. ©2022 MoneyGram.